Služba riadenie portfólia

Služba riadenie portfólia

Služba riadenie portfólia

je založená na holistickom prístupe, pri ktorom vyberáme do portfólií tie typy investícií, ktoré majú podľa našich systémov najvyšší potenciál. Vyberáme zo širokého spektra aktív do ktorých patria:

  • akcie vyspelých a rozvíjajúcich sa krajín sveta, 
  • štátne a podnikové dlhopisy zo všetkých regiónov sveta, v rámci investičného aj
    neinvestičného stupňa, 
  • alternatívne a realitné investície.

Kombináciou viacerých aktív sa snažíme dosiahnuť čo najvyšší výnos portfólia, pričom dôsledne monitorujeme investičné a rizikové obmedzenia pre každé portfólio.  

Portfóliá našich klientov sú aktívne riadené

Náš investičný proces je:

  • založený na expertíze celého investičného tímu skupiny Erste Asset Management
  • je štruktúrovaný a konzistentný, takže naše investičné rozhodnutia nerobíme na základe unáhlených emocionálnych rozhodnutí

Priebežne vyhodnocujeme náladu na trhoch ako aj fundamenty a aktuálne ohodnotenie investícií. 

Hoci situácia na finančných trhoch je kolísavá, v každom roku existujú triedy aktív, ktoré dosiahnu zaujímavý výnos.

Preto neexistuje „zlý“, alebo „dobrý“ čas na to, kedy začať s investovaním.


Naši klienti majú prehľad o svojich investíciách, ich majetok denne preceňujeme a štvrťročne majú k dispozícii podrobné a prehľadné reporty.

V prípade záujmu o Službu riadenia portfólia sa obráťte prosím na svojho privátneho bankára alebo na Erste Private Banking.

Kontakt

Na všetky otázky, dopyty, tipy a návrhy radi odpovieme a necháme sa inšpirovaťMohlo by vás zaujímať