Dynamické investície

Dynamické investície

Investovanie do dynamických fondov
Pre klientov, ktorí majú peniaze k dispozície na dlhší čas a zároveň akceptujú určitú mieru výkyvov. Súčasťou tejto kategórie sú akciové fondy.

AM SLSP FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV

ESPA STOCK GLOBAL

Investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu.

AM SLSP FOND BUDÚCNOSTI

Globálny akciový fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do akciových investícií tak, aby fond participoval na akciovom trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa akciovým investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Fond investuje aj do iných tried aktív, pričom podiel akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, a alternatívne investície tvoria maximálne 10 % na majetku vo fonde.

ESPA STOCK GLOBAL