Dynamické investície

Dynamické investície

Investovanie do dynamických fondov
Pre klientov, ktorí majú peniaze k dispozície na dlhší čas a zároveň akceptujú určitú mieru výkyvov. Súčasťou tejto kategórie sú akciové fondy.

FOND MAXIMALIZOVANÝCH VÝNOSOV

ESPA STOCK GLOBAL

Investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu.

GLOBÁLNY AKCIOVÝ FOND

Globálny akciový fond investuje peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu do akciových investícií tak, aby fond participoval na akciovom trhu v prípade jeho rastového trendu a vyhol sa akciovým investíciám v prípade ich klesajúceho trendu. Fond investuje aj do iných tried aktív, pričom podiel akciových a dlhových investícií nie je obmedzený, a alternatívne investície tvoria maximálne 10 % na majetku vo fonde.

ESPA STOCK GLOBAL