Konzervatívne investície

Konzervatívne investície

Komu sú určené konzervatívne investície?
Klientom, ktorí majú peniaze k dispozície aj na kratšiu dobu alebo, ktorí použijú túto investíciu ako doplnok k ďalším investíciám, ktoré sú dynamickejšie.