RIEŠIME VECI, KTORÉ SI VYŽADUJÚ ZMENU

Chceme zabezpečiť, aby preferencie našich podielnikov v oblasti udržateľnosti boli prednesené spoločnostiam, do ktorých investujeme, a aby v prípade potreby došlo k dôležitým zmenám v riadení spoločností.