Po tom, ako akciové a indexové fondy vlani dosahovali rekordné zisky,  teraz oň v dôsledku korona vírusu v priebehu niekoľko málo dní prišli. Znepokojuje  vás záporná hodnota v kolónke zhodnotenia vašej investície? Zachovajte chladnú hlavu, vybrať peniaze je naozaj to najhoršie riešenie.

Situácia s rozšírením koronavírusu má nielen zdravotné, sociálne ale aj ekonomické dôsledky. To môžeme vidieť nielen na najviac zasiahnutých sektorov ako sú služby, doprava či turistický ruch ale postupne naprieč svetovou ekonomikou.

Medzi prvými reagovali finančné trhy. Obavy o možné dopady pandémie na globálnu ekonomiku, či skokové zníženie svetových cien ropy sa premietli do prudkých poklesov hodnôt burzových indexov. V zapätí tak poklesla aj hodnota podielových fondov.

Myslíme, že k súčasnej situácii na finančnom trhu treba pristupovať ako ku krátkodobému šoku. Klienti by mali dodržať pôvodne zamýšľanú dĺžku investície.

Ak sa obzrieme do nedávnej histórie, tak poklesy na finančných trhoch v rokoch 2000 a 2008 trvali 2 resp. iba 1,5 roka. Dôležité však je, že po týchto „medvedích“ trhoch (tak sa nazýva obdobie, keď vládne negatívna nálada a ceny akcií klesajú) prišli vždy dobré časy. Dôležité je aj povedať, že tieto poklesy predstavujú poklesy na cenách akcií. Zmiešané fondy akými sú napríklad naše fondy Aktívne portfólio, ŠIP Klasik alebo Global Renta vďaka aktívnej správe a vďaka výraznému zastúpeniu dlhopisovej zložky môžu výrazne zmierniť spomínané poklesy na trhoch.

Ako reagovať?

Mám Investičné sporenie

  • Investujete pravidelne menšiu sumu na dlhé obdobie, kedy pokles na trhoch je len krátka časť vašej doby investovania.
  • Súčasné poklesy cien podielových fondov vám dávajú možnosť nakúpiť za svoju pravidelnú investíciu viac podielov a profitovať tak neskôr pri opätovnom náraste cien.
  • Ak by ste požiadali o vyplatenie vašej doterajšej investície, prijímate tak aktuálnu stratu.

Mám jednorazovú investíciu

  • Je dôležité nepodliehať panike.
  • Odporúčame dodržať pôvodne zamýšľanú dĺžku investície.  
  • Podobné výkyvy na trhoch sme zažili aj v minulosti, pričom po poklesoch prišla na trhy opäť rastová fáza.
  • Ak by ste teraz požiadali o vyplatenie vašej doterajšej investície, prijímate tak aktuálnu stratu.

 

Vždy aktuálne informácie na túto temu nájdete na našom blogu.