Čo robíme

Čo robíme

Asset Management Slovenskej sporiteľne je slovenská správcovská spoločnosť patriaca medzi lídrov na trhu kolektívneho investovania, pôsobiaca na trhu od roku 2001.

Našim klientom ponúkame spektrum rôznych typov podielových fondov, produktov a riadených portfólií. Spolu s našou matkou - Erste Asset Management, pokrývame komplexnosť riadenia rizík, čo pokrýva všetky naše obchodné oblasti.

Spolu s Erste Asset Management pripisujeme osobitný význam téme spoločensky zodpovedného investovania. Erste Asset Management sa venuje spoločensky a enviromentálne zodpovednému správaniu. Čo potvrdzuje aj vytvorením spoločensky zodpovedných fondov.

 

Hlavné činnosti

Náš investičný proces

Spolupráca a členstvo

Zodpovedné investovanie

Spolu s Erste Asset Management pokrývame celú škálu nasledovných produktov a služieb

  • Spravovanie dlhopisových fondov
  • Spravovanie akciových fondov
  • Fondy zameriavajúce sa na rozvíjajúce sa krajiny a východnú Európu
  • Zodpovedné investovanie
  • Asset allocation 

Ponúkame špeciálnu možnosť spravovania riadených portfólií

Mohlo by vás zaujímať

Investičné riešenia

Centrum informácií